Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, p.o.
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000631
Zahájení projektu: 1. 6. 2018
Ukončení projektu: 31. 5. 2022
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Obsahem projektu je vytvoření nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací. Předmětem bude vytvoření specifikace datových vstupů a datových produktů, vytvoření nástrojů pro práci s datovými zdroji a vytvoření organizačního koordinačního rámce. Toto inovativní řešení není v současné chvíli dostupné na trhu a jeho dostupnost je podmíněna dalším VaV. Z toho důvodu dojde v rámci projektu ke vzniku inovačního partnerství.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 36 665 028,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 29 332 023,04 Kč
Národní soukromá částka: 7 333 005,76 Kč
 
Celková částka: 73 330 058,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena