Zdokonalení bezbariérovosti formou výtahu pro ZŠ Komenského, Horažďovice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Horažďovice
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013939
Zahájení projektu: 26. 6. 2020
Ukončení projektu: 13. 5. 2021
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu jsou stavební úpravy objektu, zajišťující trvale bezbariérový přístup do všech podlaží Základní školyHoražďovice, Komenského 211, příspěvkové organizace, formou vybudování osobního výtahu. Součástí projektu je i vybudování 2 parkovacích stání pro invalidy a chodníku spojujícího parkovací stání s výtahem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 794 841,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 94 465,37 Kč
 
Celková částka: 1 889 307,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena