Vybavení učebny technických a řemeslných oborů ZŠ Dolní Podluží

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016864
Zahájení projektu: 10. 1. 2022
Ukončení projektu: 30. 8. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V rámci realizace projektu bude pořízeno nové vybavení pro učebnu technických a řemeslných oborů. Celková bezbariérová dostupnost školy je již částečně vyřešena pořízením schodolezu a žadatel do data ukončení projektu z vlastních zdrojů zajistí stavební adaptaci stávajících dívčích a chlapeckých WC v přízemí objektu čp. 299 na bezbariérová dívčích a chlapecká WC. Cílem projektu je zlepšit kvalitu výuky technických a řemeslných oborů jako jedné z klíčových kompetencí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 749 302,43 Kč
Veřejné zdroje ČR: 39 436,98 Kč
 
Celková částka: 788 739,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena