Stezka pro chodce a cyklisty, úsek Litultovice - Dolní Životice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městys Litultovice
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005407
Zahájení projektu: 24. 5. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2018
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Stavbou stezky pro chodce a cyklisty dojde k propojení městyse Litultovice a obce Dolní Životice, v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Stezka zajistí lepší dostupnost zaměstnání a služeb (pracovní místa zejména v průmyslové zóně v obci Dolní Životice, nabídka služeb zejména v městysu Litultovice), současně dojde k posílení silniční bezpečnosti (odklon cyklistů ze silnice I/46 na stezku), zvýšení atraktivity bydlení v lokalitě a zlepšení kvality životního prostředí (méně hluku, imisí z aut).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 420 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 180 000,00 Kč
 
Celková částka: 3 600 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena