Architektonické řešení obnovy parku Tyršovy sady - Uherský Brod

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: MĚSTO UHERSKÝ BROD
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/02.00150
Zahájení projektu: 16. 2. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Stávající park Tyršovy sady je významným přírodním prvkem v blízkosti centra města. První zmínky o parku pochází z 18. stol. Park byl spíše ponechán svévolnému vývoji, je však již zastaralý a nevyhovující z hlediska dnešních požadavků trávení volného času. Mobiliář je starý a nesplňuje funkci krátkodobé relaxace návštěvníků. Ve velmi špatném stavu jsou chodníky a to z důvodu rozrostení kořenového systému stromů lemujících asfaltové chodníky.
Projekt je určen pro návštěvníky parku ke krátkodobé rekreaci a pro ty, kteří používají park k průchodu z obytných zón západní části města do centra města, na vlakové a autobusové nádraží, docházku do zaměstnání.
Park zůstane i po vegetačních úpravách cennou lokalitou flóry a fauny v blízkosti centra města. Rekonstrukce chodníků bude spočívat ve výškovém vyrovnání, tak aby nebyly poškozeny kořenové systémy stromů, a následném položení nových povrchů. Vytvořené odpočívky budou doplněny o mobiliář.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 152 415,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 996 240,00 Kč
 
Celková částka: 10 148 655,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena