Stavební úpravy ZŠ Zdislavice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městys Zdislavice
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008401
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší stavební úpravy ZŠ Zdislavice, v rámci kterých bude vybudována 1 nová odborná učebna o kapacitě 12 žáků. Současně s odbornou učebnou proběhne zastřešení a vybudování vnějšího požárního schodiště. Celý projekt je řešený bezbáriérově.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 952 396,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 208 020,86 Kč
 
Celková částka: 4 160 417,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena