Sociální podnik Klubák

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Sociální podnik Klubák, z.ú.
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012584
Zahájení projektu: 5. 8. 2019
Ukončení projektu: 30. 6. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření podnikatelských aktivit stávajícího sociálního podniku Klubák, který bude provozovat bistro v obci Vráž. V rámci projektu vzniknou čtyři nová pracovní místa v okresu Beroun, která budou obsazena osobami z cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením). V rámci projektu dojde k nákupu nemovitosti a vybavení. Cílem projektu je zapojení znevýhodněných osob do pracovního procesu, což jim umožní lepší začlenění do společnosti a zkvalitnění životních podmínek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 671 807,09 Kč
Národní soukromá částka: 193 253,01 Kč
 
Celková částka: 3 865 060,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena