Multifunkční centrum aktivního života Dolní Dobrouč

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00651
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 15. 10. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Revitalizací objektu bývalé farské stodoly v Dolní Dobrouči a přilehlého areálu, který vykazoval všechny znaky typického venkovského brownfieldu, došlo k vytvoření vhodných podmínek pro zachování a posílení místních tradičních kulturních, duchovních a společenských hodnot uvnitř původní venkovské komunity. Areál slouží zejména jako místo setkávání místních komunit ve společenském a družném venkovském prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 930 043,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 634 713,00 Kč
 
Celková částka: 17 564 756,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena