Rozšíření sociálního podniku Květné Zahrady, z.ú.

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Květná Zahrada, z.ú.
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006660
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení souboru funkčního nábytku do výrobny marmelád, povidel a sušeného ovoce a dále pořízení pásového lisu do moštovací části uvedené provozovny. Sociální podnikání má vazbu na činnost Domu na půl cesty, kromě ubytování je tedy společnost schopna nabídnout klientům i soustavnou práci, získat a udržet si pracovní návyky. Projekt má návaznost na projekt z OP Zaměstnanost zaměřený na prostupné zaměstnávání, a který je právě v realizaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 538 650,00 Kč
Národní soukromá částka: 28 350,00 Kč
 
Celková částka: 567 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena