Modernizace Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Hořovice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/25.00525
Zahájení projektu: 15. 6. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace vybavení gymnázia a rekonstrukce budovy. Konkrétně půjde o:
- výměnu osvětlení - na základě měření akreditovanou firmou bylo zjištěno, že současný stav neodpovídá současným hygienickým normám;
- výměnu oken - dochází k výrazným ztrátám tepla (proběhl energetický audit) a při dešti do budovy zatéká, což poškozuje vnitřní omítky;
- nákup nového vybavení, které bude odpovídat současným požadavkům na kvalitní výuku (počítače, vizualizéry, data video-projektory, videorekordér, interaktivní tabule, multifunkční kopírovací stroje)
- rekonstrukce sociálního zařízení, kde neteče teplá voda a které neodpovídá hygienickým normám.
Projekt předkládá město Hořovice a jeho partnerem je Gymnázium Václava Hraběte.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 039 507,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 712 854,00 Kč
 
Celková částka: 4 752 362,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena