Rekonstrukce a dostavba Mateřské školy v Sobotíně

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Obec Sobotín
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00332
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Podstatou záměru je rekonstrukce a dostavba mateřské školy v obci Sobotín.Budova MŠ se nachází na parcele č. 245 v k.ú. Petrov nad Desnou, okres Šumperk a je jednou ze tří mateřských škol v obci rozprostírající se v délce 17 km.
Budova v současné době nevyhovuje požadavkům hygienických norem a také její kapacita je, vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí, nedostatečná.
Realizací projektu vznikne dostačující kapacita pro umístění optimálního počtu dětí (dnes má MŠ 26 dětí, po realizaci vznikne 60 míst) a současně dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu školky jak ve vnitřních prostorách, tak ve venkovních.
Díky projektu vznikne nejméně 1 pracovní místo pro ženu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 894 923,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 569 691,00 Kč
 
Celková částka: 10 464 615,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena