Chodníky kolem ul. Ruská (úsek Štramberská-Závodní)

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.08931
Zahájení projektu: 15. 7. 2013
Ukončení projektu: 30. 11. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt spočívá v rekonstrukci stávajících chodníků včetně rekonstrukce vjezdů na parcelích na ulici Ruské v úseku od ulice Štramberské po ulici Závodní. Původní, nevyhovující povrch chodníků bude odstraněn a nahrazen povrchem novým. Zelené pásy podél chodníků budou opraveny ohumusováním a zatrávněny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 917 106,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 338 313,00 Kč
 
Celková částka: 2 255 419,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena