Rekonstrukce a dostavba Základní školy v Sobotíně

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Obec Sobotín
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00331
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Podstatou záměru je rekonstrukce a dostavba Základní školy v Sobotíně, místní části Petrov nad Desnou. Budova slouží pro účely II. stupeně základní školy obce Sobotín, ale také pro obce Rapotín a Vikýřovice, neboť leží v sousedství hranic katastrů všech výše zmíněných obcí.
Realizací projektu vzniknou v podkroví 2 nové spojené odborné učebny PC a cizích jazyků, výtvarné výchovy a hudební výchovy a dále 2 nové kmenové třídy, místnost pro server, 2 kabinety a sociální zázemí. V přízemí budovy dojde rekonstrukcí nevyužívaných prostor ke vzniku oddělených šaten chlapců a dívek včetně navazujících hygienických zařízení, zázemí pedagogů a hygienického zařízení pro tělesně postižené občany.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 068 714,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 776 831,00 Kč
 
Celková částka: 11 845 545,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena