Rekonstrukce chodníků a bezpečnostní opatření u komunikace III. třídy č. 25120

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Malé Březno
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015564
Zahájení projektu: 7. 10. 2021
Ukončení projektu: 26. 8. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy na silnici III. třídy č. 25120, která prochází obcí Malé Březno a její místní částí Vysoké Březno.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 850 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 150 000,00 Kč
 
Celková částka: 3 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena