Multimediální učebna v ZŠ Mánesova, Stříbro

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008832
Zahájení projektu: 8. 6. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem realizace projektu bude zejména obměna velmi zastaralé techniky v učebně, která se nachází v přístavbě, budově bývalé uhelné kotelny. Tato učebna byla první, do které byly instalovány počítače. V rámci možností byly počítače obměňovány, např. v celostátním projektu INDOŠ, poté např. díky darovaným přístrojům od sponzorů. V současné době učebna slouží převážně výuce zeměpisu a informatiky. Ve výuce těchto předmětů by se pokračovalo, navíc by přibyla výuka cizích jazyků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 169 744,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 61 565,50 Kč
 
Celková částka: 1 231 310,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena