Národní kulturní památka Závist - Zpřítomnění: etapa I - Rozhledna

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Dolní Břežany
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0016136
Zahájení projektu: 16. 11. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zatraktivnění národní kulturní památky Závist pro cestovní ruch. Cílem projektu je rozvoj historického bohatství regionu a zvýšení jeho návštěvnosti. Vedení obce se dlouhodobě snaží ve spolupráci s odborníky z oboru archeologie o zpřístupnění památky veřejnosti. Zpřítomnění je další etapou procesu revitalizace této národní kulturní památky a zachování jejího kulturního odkazu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 741 905,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 196 942,38 Kč
 
Celková částka: 3 938 847,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena