Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000294
Zahájení projektu: 24. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je revitalizace budov v rámci NKP Špilberk, který jsou v havarijním stavu nejen z technického, ale i hygienického hlediska - severní přístavek. Dalším cílem je zpřístupnění dosud pro návštěvníky nedostupných prostor NKP Špilberk, hradních vodojemů. Jedná se o unikátní památku, která je v důsledku svého technického řešení a konstrukčního stavu zatím nepřístupná. V důsledku stavebních zásahů vznikne možnost vytvoření nové, jedinečné expozice umístěné v autentických prostorách hradu.Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 95 990 817,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 939 555,98 Kč
 
Celková částka: 112 930 373,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena