Mikulovsko - profesionální partner v cestovním ruchu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO MIKULOV
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/01.00067
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Profesionalizace řízení turistické destinace Mikulovsko je plánována již několik let. V předešlém období tak vzniklo několik klíčových analytických materiálů, které identifikovaly determinanty rozvoje cestovního ruchu a nabídly možná východiska. Stručným závěrem těchto studií je doporučení zavedení destinačního managementu jako nástroje k posílení rozvoje cestovního ruchu, potažmo místní ekonomiky jako celku.
Přestože projekt cílí kromě turistů také na touroperátory a nově vzniklou destinační společnost je zřejmé, že výsledný efekt realizace projektu poplyne především ve prospěch spokojeného a stálého turisty v destinaci Mikulovsko.
Projekt je logicky členěn na šest základních skupin aktivit - založení destinační společnosti, koncepční a strategické materiály, marketing, informační služba, lidské zdroje a monitoring.
Žadatelem je město Mikulov, avšak projekt má širokou podporu ze strany mikroregionu, poskytovatelů služeb, TIC a dalších subjektů CR.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 344 228,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 472 510,00 Kč
 
Celková částka: 9 816 739,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena