Rozšíření areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Polabské muzeum, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/98.02010
Zahájení projektu: 15. 2. 2015
Ukončení projektu: 30. 10. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Rozšířením areálu skanzenu o plánované objekty se výrazně v pozitivním smyslu změní tvář areálu muzea v přírodě a naplní záměr o vytvoření vzorové návsi polabské vesnice včetně hospodářských areálů, řemesel i drobné sakrální architektury, která dotváří a je pravidelnou součástí polabských vesnic. Podstatou projektu je rozšíření areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem prostřednictvímrealizace aktivit dle následující specifikace: a) Přenesení původníchobjektů do areálu skanzenu a stavba replik b) Doplnění návsi a areálů usedlostío drobné stavby (repliky). c) Vybavení objektů d) Přesuny a terénní úpravy e) Zkvalitnění výstavnického konceptu skanzenu f) Doplnění informačních tabulí a směrníků f) Přístupy a bezpečnost osob a majetku g) Zavedení interaktivních ukázek řemesel

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 624 578,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 345 513,00 Kč
 
Celková částka: 8 970 091,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena