Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti památky

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Albrechtice nad Vltavou
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000349
Zahájení projektu: 20. 4. 2015
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Obsahem projektu a cílem je celková revitalizace památky, kostela sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení jeho návštěvnosti. Realizace projektu řeší stávající problém nevyhovující stavu některých částí kostela, nevyužitého kulturního a duchovního potenciálu. Projekt je zaměřen na obnovu památky. Zkušený projektový tým je předpokladem úspěšné realizace projektu a zárukou úspěšného řízení rizik.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 121 870,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 308 455,40 Kč
Národní soukromá částka: 654 227,70 Kč
 
Celková částka: 13 084 554,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena