Revitalizace kláštera Osek - evropské centrum kultury a vzdělanosti

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Cisterciácké opatství Osek
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000337
Zahájení projektu: 27. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zachování, ochrana a rozvoj potenciálu národní kulturní památky Opatského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku u Duchcova jeho využití k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní zaměstnanost a konkurenceschopnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 104 676 219,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 314 849,34 Kč
Národní soukromá částka: 6 157 424,67 Kč
 
Celková částka: 123 148 493,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena