Revitalizace kláštera Osek - evropské centrum kultury a vzdělanosti

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Cisterciácké opatství Osek
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000337
Zahájení projektu: 27. 4. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zachování, ochrana a rozvoj potenciálu národní kulturní památky Opatského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku u Duchcova jeho využití k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní zaměstnanost a konkurenceschopnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 104 676 219,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 314 849,31 Kč
Národní soukromá částka: 6 157 424,66 Kč
 
Celková částka: 123 148 493,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena