Hustopeče - turistická brána jihu Moravy

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO HUSTOPEČE
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/01.00041
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Komplexní marketingová propagace města
- zpracování dostupných informací o produktech cestovního ruchu
- zajištění výroby propagačních materiálů dle zpracovaných informací včetně jazykových mutací
- vytvoření databáze fotografií sloužící k prezentaci města
- realizace tvorby veřejně přístupného internetu
- distribuce propagačních materiálů do sítě turistických informačních center
- aplikace zpracovaných informací a propagačních materiálů včetně jazykových mutací na internetové stránky města
- prezentace města Hustopeče s novými propagačními produkty
Výstupy projektu:
- 23 různých propagačních materiálů (cca 50tis kusů) a 1900 ks drobných propagačních materiálů
- 1 veřejně přístupný internet na TIC
- 2 účasti města na veletrzích cestovního ruchu

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 563 621,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 99 462,00 Kč
 
Celková částka: 663 084,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena