Odkaz T. G. Masaryka - 100 let Československa

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001703
Zahájení projektu: 10. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu je vybudovat novou část expozice, která bude doplňovat a kompletovat celý Masarykův pracovní i soukromý život. V rámci projektu dojde i k obohacení stávajících sbírek o moderní a interaktivní technologie, které budou odpovídat současným muzejním standardům. V rámci projektu budou realizovány stanovené aktivity, díky kterým v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech dojde k naplnění všech cílů projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 503 266,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 794 694,15 Kč
 
Celková částka: 5 297 961,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena