Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Tábor
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295
Zahájení projektu: 27. 3. 2014
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Hlavní cíl- revitalizace národní kulturní památky. Záměr akce - odstranění špatného technického stavu některých stavebních konstrukcí a úprava prostor expozice - její rozšíření do dalších dvou pater a do prostor Kotnovské věže s cílem zatraktivnit památku. Prostory expozice budou nově vybaveny výstavními vitrínami , informačními panely a tabulemi, velkoplošnou projekcí, digitálními multidotykovými kiosky, interaktivními tabulemi, digitálními interaktivními aplikacemi a výstavními exponáty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 327 888,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 704 921,50 Kč
 
Celková částka: 18 032 810,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena