Centrum odpočinku a relaxace v odkazu Vincenze Priessnitze

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/08.00626
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 26. 5. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Realizace projektu je potřebná z hlediska žádaného vybudování doplňkové infrastruktury a služeb a rozšíření ubytovací kapacity lázní Jeseníky. Dojde tím ke zvýšení atraktivity území Jesenicka a výsledky projektu budou sloužit všem jeho návštěvníkům.Hlavním těžištěm je přestavba přízemí sanatoria Priessnitz, kterou dojde k modernizaci zastaralého a nevyhovujícího balneoprovozu lázní a tím ke zkvalitnění poskytovaných lázeňských služeb a vytvoření komplexní nabídky zejména v oblasti relaxačních procedur a wellness ( plocha 635 m?). Studio Beauty (plocha 170 m?) jako navazující infrastruktura komplexu služeb nabídne návštěvníkům žádanou fyzickou a duševní relaxaci. Součástí projektu je modernizace 12 ubytovacích apartmánů, která poskytne v lázních chybějící nadstandardní ubytování, a také dojde k navýšení ubytovací kapacity (o 12 lůžek). Projekt je ekologicky navržen a přispěje k energetickým úsporám provozu a jeho realizace proběhne dodavatelsky na základě výběrového řízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 067 316,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 247 173,00 Kč
Soukromé zdroje: 42 471 734,00 Kč
 
Celková částka: 70 786 223,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena