Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001718
Zahájení projektu: 1. 1. 2015
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Globálním cílem projektu je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v rámci Muzea Komenského v Přerově. Konkrétním cílem projektu je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Realizací projektu dojde k zpřístupnění a zefektivnění 3 podsbírek Muzea Komenského v Přerově. Bude se jednat o tyto podsbírky: - Umělecké kovářství - Archeologie - Varia

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 52 960 268,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 345 929,82 Kč
 
Celková částka: 62 306 199,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena