Modernizace provozního informačního systému v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Strakonice, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005424
Zahájení projektu: 22. 12. 2016
Ukončení projektu: 13. 12. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Projekt řeší modernizaci provozního IS v Nemocnici Strakonice, a.s. Nově budou pořízeny komponenty (1) operační sály, centrální sterilizace, cytostatika, management nástrojů, skladová evidence, evidence majetku, (2) mikrobiologie pro centrální laboratoř, (3) servis deskový nástroj pro řízení požadavků zaměstnanců, (4) nástroj pro plánování směn a (5) stravovací systém. Součástí je pořízení nezbytné (6) infrastruktury na které bude IS provozován a (7) koncových zařízení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 261 664,75 Kč
Národní soukromá částka: 1 281 470,25 Kč
 
Celková částka: 8 543 135,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena