Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006190
Zahájení projektu: 14. 7. 2017
Ukončení projektu: 12. 9. 2020
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Modernizace a rozvoj vnitřního nemocničního inf. systému (IS) žadatele, kterým je Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace (NBv). IS bude modernizován a inovován v rámci hlavní aktivity "Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů", části související s HW a SW infrastrukturou budou pořízeny v rámci hlavní aktivity "Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.".

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 862 632,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 799 288,00 Kč
 
Celková částka: 38 661 920,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena