Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a. s. - část 2

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Šumperk a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001468
Zahájení projektu: 3. 11. 2016
Ukončení projektu: 12. 1. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup magnetické rezonance na radiodiagnostické oddělení v Nemocnici Šumperk a. s.. Magnetická rezonance bude umístěna v novém pavilonu. Zlepšení stavu materiálně-technické základny Nemocnice Šumperk a.s. přispěje k větší efektivitě systému návazné péče. Celkové náklady projektu dosahují 27,84 mil. Kč. Projekt bude realizován do konce roku 2016.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 664 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 4 176 000,00 Kč
 
Celková částka: 27 840 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena