Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a. s. - část 2

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Šumperk a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001468
Zahájení projektu: 3. 11. 2016
Ukončení projektu: 12. 1. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Nová magnetická rezonance v šumperské nemocnici zvýšila kvalitu vyšetření pacientů na radiodiagnostickém oddělení. Díky ní zde také vzniklo moderní zázemí, zvýšila se bezpečnost lékařských zákroků a operativa invazivních a neinvazivních vyšetření. Došlo také k zajištění kvalitní a bezpečné péče o pacienty z celého regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 664 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 4 176 000,00 Kč
 
Celková částka: 27 840 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena