Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001553
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 4. 2021
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení. Tím bude dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné návazné péče s ohledem na situaci na regionální úrovni. Budou realizovány obě hlavní aktivity výzvy č. 31 IROP a jedna vedlejší (publicita). Výstupem projektu bude kvalitnější zázemí pro poskytování návazné zdravotní péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 057 231,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 833 629,00 Kč
 
Celková částka: 98 890 860,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena