Zvýšení kvality návazné péče - IROP

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001290
Zahájení projektu: 18. 12. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je pořízení nové zdravotnické technologie pro Oddělení nukleární medicíny a Radiodiagnostické oddělení, která umožní (ve srovnání se stávající technologií, která je morálně i fyzicky zastaralá) zvýšení kvality návazné péče po pacienty spádové oblasti ON Mladá Boleslav. Konkrétně budou pořízeny (hlavní aktivita projektu): gamakamera SPECT a SPECT/CT, Magnetická rezonance a CT multidetektorový. V rámci vedlejších aktivit projektu budou realizována opatření povinné publicity.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 150 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 850 000,00 Kč
 
Celková částka: 99 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena