Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KNTB Zlín

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00059
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Krajská nemocnice T.Bati Zlín

Modernizace, obnova a pořízení nových zdravotnických prostředků a jejich příslušenství v rámci projektu Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s. (dále KNTB) je zaměřena na zvýšení úrovně standardu vybavenosti svého KOC rozšířením a modernizací vybavení pro zobrazovací diagnostiku, laboratorní diagnostiku a invazivní zákroky pro zvýšení úrovně standardu vybavenosti v rozsahu daném 1. Výzvou MZ. Zásadním posunem v péči o onkologické pacienty pro obyvatele Zlínského kraje bude pořízení multidetektorového přístroje počítačové tomografie (dále jen CT), vybavení laboratoří - zejména centrální ředění cytostatik, ale také rozšíření vybavení pro chirurgické sály.
Cíle předkládaného projektu jsou v souladu s Plánem rozvoje zdravotnických zařízení Zlínského kraje (srpen 2005) a návrhu Obchodního plánu Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s., 2008-2011, jež ve svých cílech reflektují trendy i aktuální stav poptávky po péči o pacienty s onkologickými onemocněními v tomto regionu. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic ve spádové oblasti - což nelze v žádosti Benefit - část horizontální kritéria vyznačit), v rámci indikátoru projektu k úrovni standardu vybavenosti je cílem dosáhnout 76,5% ze stávajících 45,1% - viz. příloha.č.20.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 70 160 199,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 381 212,00 Kč
 
Celková částka: 82 541 411,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena