Pořízení nového hasičského automobilu pro JSDH Příbor

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Příbor
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000757
Zahájení projektu: 22. 2. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

PŘEDMĚTEM PROJEKTU je pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky na dopravu vody CAS 30 pro JSDH JPO II Příbor, z důvodu zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof zejména v důsledku extrémního sucha. Stávající CAS, jejíž stáří je 31 let, ohrožuje akceschopnost JPO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 525 832,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 151 617,50 Kč
 
Celková částka: 7 677 450,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena