Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Ralsko

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Ralsko
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000609
Zahájení projektu: 16. 10. 2015
Ukončení projektu: 28. 2. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

V projektu bude vybudována a vybavena zcela nová budova mateřské školky v Ralsku. Stávající MŠ o kapacitě 40 dětí ve 2 odděleních je v současnosti provozována v hygienicky nevyhovujících prostorách základní školy. Projektem dojde k navýšení kapacity o 17 dětí. Celkem bude v MŠ 50 předškolních dětí ve dvou odděleních a 7 dětí do 3 let ve třetím oddělení. Objekt je řešen bezbariérově tak, aby umožnil umístění dětí s postižením. Budou pořízeny kompenzační pomůcky a vytvořena zahrada s herními prvky

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 470 778,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 906 607,98 Kč
 
Celková částka: 19 377 387,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena