Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště Vlašim

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Vlašim
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004079
Zahájení projektu: 6. 1. 2017
Ukončení projektu: 9. 9. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky prostřednictvím vybudování 3 odborných jazykových učeben a polyfunkční odborné učebny pro I. stupeň a vybavení nových odborných učeben a modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů (učebna fyzika a chemie a učebna přírodopisu). Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 34 071 155,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 012 556,94 Kč
 
Celková částka: 40 083 713,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena