Zateplení bytového domu Žďárská č.p.716-717, Nové Město na Moravě

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků domu Žďárská 716/717
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001264
Zahájení projektu: 8. 8. 2016
Ukončení projektu: 1. 11. 2016
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je, v souladu se specifickým cílem 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, snížení konečné spotřeby energie stávajícího bytového domu Žďárská 716-717 prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy. Bude provedeno zateplení fasád objektu kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z expandovaného polystyrénu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 246 058,26 Kč
Národní soukromá částka: 718 876,13 Kč
 
Celková částka: 964 934,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena