Energeticky úsporná opatření na ZŠ Melantrichova v Prostějově

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Prostějov
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00469
Zahájení projektu: 18. 7. 2008
Ukončení projektu: 1. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řešil energeticky úsporná opatření na budově základní školy na ulici Melantrichova v Prostějově. Budova se skládá ze čtyř částí bez podsklepení. Část A má tři nadzemní podlaží a slouží jako pavilon učeben. Část B slouží jako tělocvična se zázemím, má dvě nadzemní podlaží. Část C je jednopodlažní jídelna a část D slouží jako spojovací krček. V minulosti byla otopná tělesa osazena termostatickými ventily. Tento projekt řešil další snižování enegetické náročnosti objektu. Těchto snížení bylo dosaženo výměnou okenních a dveřních výplní, zateplením obvodového pláště a zateplením střechy školy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 107 901,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 136 688,00 Kč
 
Celková částka: 14 244 590,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena