Výsadba zeleně pod hřbitovem a před pálenicí

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC BÍLOVICE
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01796
Zahájení projektu: 7. 8. 2008
Ukončení projektu: 18. 9. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Zlepšení životního prostředí v okolí hřbitova a před pálenicí. Většina výměry dotčeného pozemku se nachází v ochranném pásmu hřbitova a přímo vybízí k parkové úpravě, zklidňující prostředí u hřbitova. V rámci projektu došlo k přesunům hmot z části revitalizovaného pozemku, sloužícího jako deponie zeminy (část před pálenicí) a dále k drobným terénním úpravám na pozemku v těsném sousedství hřbitova. Následně byla naplánována výsadba dřevin a křovin a jako poslední fáze zatravnění volných ploch a prostranství novým výsevem parkových travin. V rámci projektu došlo ke zlepšení stavu životního prostředí v obci v důsledku zvýšení biodiverzity, kdy původně monotvárný travní porost a deponie zeminy bylnahrazen malým parkem v besprostředním sousedství hřbitova.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 425 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 75 000,00 Kč
 
Celková částka: 500 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena