Vybudování gastrolaboratoře v návaznosti na zavedení vzdělávacího programu Kulinářské umění do výuky v oborech Kuchař-číšník a Gastronomie

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002762
Zahájení projektu: 22. 8. 2016
Ukončení projektu: 11. 5. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je rekonstrukce stávající cvičné kuchyně, její dovybavení a související aktivity v návaznosti na zavedení vzdělávacího programu Kulinářské umění do výuky v oborech Kuchař-číšník a Gastronomie. Výše popsané aktivity jsou realizovány ve vazbě na klíčové kompetence - přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 497 700,15 Kč
Národní soukromá částka: 440 770,62 Kč
 
Celková částka: 2 938 471,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena