Vybavení centra moderních technologií

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002779
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt vybuduje centrum moderních technologií pro výuku klíč. kompetencí ve strojírenských oborech, aby došlo ke sladění nabídky a poptávky kompetencí absolventů školy na trhu práce. Součástí centra bude učebna programování CNC strojů s počítačovými trenažéry pro přípravu CNC programů, výrobní technologie pro praktickou výuku programování a seřizování CNC strojů (soustružení, frézování, obráběcí centrum) a učebna virtuálního svařování s 3D tiskem a a 3D měřením pro výuku teorie i praxe.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 970 386,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 406 538,77 Kč
 
Celková částka: 9 376 925,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena