Sociální podnik DELATERO s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Tiskárna Delatero s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003510
Zahájení projektu: 22. 3. 2019
Ukončení projektu: 31. 10. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je rozšíření reklamního studia o tisk na kovové plochy a textil. Žadatelem projektu je společnost Delatero s.r.o., která podniká v reklamní činnosti. V sociálním podniku budou zaměstnány 3 osoby z cílové skupiny, přesněji hendikepované osoby nebo osoby dlouhodobě nezaměstnané. Projekt bude realizován v obci Bechlín (ORP Roudnice nad Labem). Projekt bude naplňovat veškeré principy sociálního podnikání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 165 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 735 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 900 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena