Sociální firma Psí útulek Rožnovsko

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Psí útulek Rožnovsko s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000226
Zahájení projektu: 18. 2. 2015
Ukončení projektu: 26. 9. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Záměrem projektu je vytvoření prostor a vybavení sociální firmy s názvem Psí útulek Rožnovsko s.r.o. Hlavním účelem je vytvoření nabídky adekvátních pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce, firma se ve své Zakladatelské listině zavazuje k zaměstnávání více než 30% osob znevýhodněných na trhu práce z celkového počtu zaměstnanců. Nedílnou součástí hlavního účelu projektu je výstavba Psího útulku pro zatoulané či opuštěné psy a kočky na území Mikroregionu Rožnovsko.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 165 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 735 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 900 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena