Rozvoj infrastruktury pro poskytování služeb a péče o zdraví - Zvýšení kvality návazné péče v Plzeňském kraji

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Klatovská nemocnice, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001230
Zahájení projektu: 25. 7. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předložený projekt vychází z Koncepce návazné péče Plzeňského kraje. Předmětem žádosti o dotaci (resp. způsobilých výdajů) je pořízení nového přístrojového vybavení využívaného pro následnou péči v Klatovské nemocnici, a.s. Cílem projektu je zajištění poskytování kvalitní péče na vysoké úrovni jak v čase před léčením v centrech, tak návazně po jejím ukončení. Cílovou skupinou jsou všichni pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje návaznou péči, jež může být díky novým technologiím vylepšena.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 65 889 741,55 Kč
Národní soukromá částka: 11 627 601,45 Kč
 
Celková částka: 77 517 343,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena