Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon, 2. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Malý Újezd
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004333
Zahájení projektu: 8. 10. 2020
Ukončení projektu: 28. 8. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt navazuje na rozšíření školy pro I.st.v Malém Újezdu.Vznikla již-stavebně:1 odborná učebna přír.věd.nová-vnitřní a 1 venkovní učebna:do nich se pořídí nové učební pomůcky pro lepší výuku přír.věd.Učebna vnitř. bude vybavena audiovizuální technikou+ IT pro žáky i učitele a navazujícími programy k výuce;Exter.učebna spec.nábytkem a rampou.Na šk.zahradě budou parkové úpravy míst.původní zeleně.Vše je k řešení výuky přír.věd a bezbariérovosti školy.Škola vzdělává inkluzivně a moderně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 601 224,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 282 569,07 Kč
 
Celková částka: 1 883 794,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena