Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002541
Zahájení projektu: 4. 9. 2017
Ukončení projektu: 21. 3. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Obsahem projektu je navýšení kapacity a rozsahu psychiatrické péče na oddělení psychiatrie Nemocnice České Budějovice, a.s. Za tímto účelem bude zrekonstruována a vybavena vhodná budova. Bude navýšen počet lůžek akutní péče, rozšířena ambulantní péče a vznikne denní doléčovací stacionář. Projekt svým zaměřením odpovídá pilíři "Psychiatrická oddělení nemocnic" Strategie reformy psychiatrické péče a přispěje k deinstitucionalizaci psychiatrické péče v ČR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 153 288 113,11 Kč
Národní soukromá částka: 27 050 843,49 Kč
 
Celková částka: 180 338 957,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena