KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005503
Zahájení projektu: 6. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 5. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Hlavním motivem pro předložení tohoto projektu je snaha žadatele poskytovat a zajišťovat vysoce specializovanou péči na nejvyšší možné úrovni. Díky modernizaci a obnově diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, které budou pořízené v rámci tohoto projektu, bude možné dosáhnout standardních parametrů kvality péče k zajištění diagnostiky, léčby a záchytu časných stádií onkologických onemocnění. Pořízené vybavení tak pomůže s návratem žen s onkologickou diagnózou zpět do života.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 988 100,00 Kč
Národní soukromá částka: 8 997 900,00 Kč
 
Celková částka: 59 986 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena