Rekonstrukce domu čp. 319/II Sládkova ulice pro sociální bydlení

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Jindřichův Hradec
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003097
Zahájení projektu: 17. 8. 2016
Ukončení projektu: 20. 12. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt řeší stavební úpravy nevyužívaného objektu ve Sládkově ul. v J. Hradci, kde rekonstrukcí nebytových prostor vznikne 6 bytů pro sociální bydlení. Součástí budou i společné prostory pro obyvatele domu - společenská místnost, sušárna, sklepní kóje. Stavební úpravy se budou týkat především vnitřních prostor objektu - pouze podzemního a dvou nadzemních podlaží. V celém objektu budou osazeny nové plastové výplně otvorů. Objekt bude z části zateplen a opatřen novou střešní krytinou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 447 249,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 314 220,50 Kč
 
Celková částka: 8 761 470,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena