I já mohu pracovat

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007040
Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt je zaměřený na usnadnění přístupu k zaměstnání osobám se zdravotním postižením, které mají navíc nízké vzdělání nebo patří do věkové kategorie 50+. Cílová skupina bude podpořena rozvojem základních kompetencí v oblasti digitální gramotnosti, motivačními aktivitami zacílenými na posílení sociálních a komunikačních dovedností a získáním pracovních zkušeností prostřednictvím místa na zkoušku. Projekt podpoří osoby ze Středočeského kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 827 306,43 Kč
Veřejné zdroje ČR: 322 465,85 Kč
 
Celková částka: 2 149 772,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena