Prohlubování dovedností a zvyšování profesionality zaměstnanců a lektorů společnosti EXPERTIS PRAHA spol. s r.o.

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: EXPERTIS PRAHA spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31469
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Tlak konkurence na trhu vzdělávacích a poradenských služeb způsobuje, že společnost a její lektoři si nemohou dovolit stagnovat a musí se neustále rozvíjet. Expertis a jeho lektoři se pohybují na náročném trhu, který ovlivňuje jejich úspěšnost. Konkurenci představuje velké množství vzdělávacích a poradenských firem, které přicházejí i ze zahraničí se svými licencovanými programy a know-how, dále se zvětšuje počet samostatně pracujících lektorů a poradců. Na takto náročném trhu je velmi důležité neustále rozvíjet kvalitu a odbornost lidí, sledovat trendy ve vývoji v oboru vzdělávání a poradenství, starat se o profesionalitu v přístupu ke klientům a kvalitativní rozvoj lektorů i interních zaměstnanců.
Projekt je určen pro vlastní zaměstnance společnosti a lektory. Hlavním cílem projektu je vzdělávání těchto osob za účelem zvýšení jejich kvalifikace a profesionality při zajišťování a provádění vzdělávacích a poradenských aktivit.
V projektu bude vyškoleno 43 osob (19 zaměstnanců a 24 lektorů), z nichž 38 osob bude navštěvovat a úspěšně ukončí plánované kurzy. V projektu proběhne celkem 118 kurzodnů vzdělávacích aktivit. Současně budou vytvořeny 3 metodiky v interních kurzech Dovednosti manažera v situačním vedení, Lektorské dovednosti a Průvodce učením v rozvojovém programu.
Osoby cílové skupiny budou školeny jak v interních kurzech (výuku budou realizovat interní lektoři) a externích kurzech (výuku budou realizovat vzdělávací instituce). Konkrétně se jedná o manažerské vzdělávání (např. kurz Produktový management, Grafika a typografie ad.), odborné vzdělávání všech zaměstnanců (např. stínování a koučink, Projektové řízení, Jednání s klienty, ad.) a lektorské a konzultantské vzdělávání (např. kurz Moderační řešitelské techniky, Rozvoj facilitačních dovedností, Koučování skrze změnu, aj.).
Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 4 483 820 Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 722 545,43 Kč
Veřejné zdroje ČR: 359 354,00 Kč
 
Celková částka: 3 081 899,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena