Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Kopřivnice
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102
Zahájení projektu: 29. 6. 2016
Ukončení projektu: 29. 3. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předkládaný projekt je dalším krokem transformačního procesu sociálních služeb organizace Zámek Nová Horka, p. o. (nyní Domov NaNovo, p. o.), který probíhal od roku 2008, a v současnosti došlo k fyzickému dovršení transformace pobytové služby. Předmětem projektu je vybudování zázemí pro vznik nové ambulantní sociální služby - sociálně terapeutické dílny v Kopřivnici, jakožto navazující služby pro uživatele transformovaných pobytových služeb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 770 400,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 371 247,13 Kč
 
Celková částka: 9 141 647,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena